RUOPERERI Basic Studies in Swedish Language as Optional Studies (26–28 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti (työ- ja) arkielämän tilanteissa ruotsin kielellä
- tuntee suomenruotsalaista ja pohjoismaista kirjallisuutta ja muuta kulttuuria
- tuntee ruotsin kielen keskeiset rakenteet, osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa kielenkäytössään
- tuntee kielentutkimuksen kenttää, peruskäsitteitä ja oman alan tutkimuksellisia lähestymistapoja
- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
- tietää, mitä alalla toimiva asiantuntija tekee

Structure

Select 26–28 cr