OEASAO Basic Studies in Preschool and Primary Education (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa lapsilähtöisen pedagogiikan työtapoja koulun esiopetusluokissa sekä alkuopetuksessa luokilla 1-2
- havainnoida vuorovaikutusprosesseja lapsiryhmässä, oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä reflektoida omaa toimintaansa
- tunnistaa ja ottaa huomioon esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat keskeiset tekijät
- arvioida ja tukea esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimisvalmiuksia, oppimisen etenemistä sekä työskentelytaitoja
- ohjata esi- ja alkuopetusikäisen lapsen luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen ja luonnontieteellisen ajattelun sekä tutkivan oppimisen taitojen kehittymistä
- tunnistaa esi- ja alkuopetuksen yhteistyöverkostoja ja niiden toimintatapoja

Additional information

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Structure

Select all (25 cr)