MTEPER Basic Studies in Music Therapy (30 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:
• luetella musiikkiterapian perusmenetelmät ja kuvailla musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
• kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisena ilmiöinä
• käyttää tiedonhakua taustatiedon löytämiseen
• tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
• raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti tuottaa pienimuotoisen tutkielman

Structure

Select all (30 cr)