KTKPER Basic studies in Education (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Oppiminen ja ohjaus
Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
Osaaminen ja asiantuntijuus
Tieteellinen ajattelu ja tieto
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Learning outcomes

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
-hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
-tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
-osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
-osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Structure

Select all (25 cr)