KASPEA Basic Studies of Education (Open University) (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

• Oppiminen ja ohjaus
• Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
• Osaaminen ja asiantuntijuus
• Tieteellinen ajattelu ja tieto
• Vuorovaikutus ja yhteistyö

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
• hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
• tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
• osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
• osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Structure

Select all (25 cr)