ITAPEAERI Basic Studies in Italian Language (26 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Italian kielen A linjan perusopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin.

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa italian kielellä
- havainnoi kielenkäyttöä, vaihtelua ja muutosta
- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
- on kehittänyt taidot toimia erikielisessä kulttuurissa arkielämän tilanteissa

Structure

Select all (26 cr)