FTEPED Intermediate Pedagogical Studies in Health Science Teacher Education (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Terveystieteiden opettajankoulutuksen pedagogiset aineopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa erilaisia opetus- ja oppimisnäkemyksiä sekä andragogisia ratkaisuja opettajan työhön
• osaa arvioida omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan opettajuuden näkökulmasta sekä reflektoida asiantuntijuuttaan suhteessa työelämään
• ymmärtää opettajuuden merkityksen yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja osaa kriittisesti arvioida ja kehittää opettajan työtä
• osaa tehdä ja soveltaa tutkimusta sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja alansa työelämän kehittämiseen
• osaa kehittää opettajan/kouluttajan työtä alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

Structure

Select all (35 cr)