ETAAINERI Intermediate Studies in Ethnology and Anthropology as Optional Studies (37 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

-tuntee etnologisen ja antropologisen tutkimuksen työkalupakin sisällön, osaa arvioida erilaisten tutkimusmenetelmien ja lähestymistapojen vaikutusta tutkimuksessa ja valita tutkimusaiheeseen soveltuvan menetelmän,
-osaa luokitella, vertailla, analysoida, arvioida, suhteuttaa ja tuottaa tieteellistä tietoa
-tunnistaa oman osaamisensa vahvuuksia ja osaa kertoa niistä.

Structure

Select all (37 cr)