YTTP1140 Introduction to Entrepreneurship (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

• yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
• omaehtoinen/sisäinen/ulkoinen yrittäjyys,
• yrittäjyysprosessin vaiheet
• erilaiset käsitykset uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessista
• yritystoiminnan kasvu/kasvattaminen
• exit-strategiat

Suoritustavat

JSBE: kontaktiopetuskurssi tai verkkokurssi, 4.-5. jaksot/kevät- ja kesälukukausi. Suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.


Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• nimetä ja määritellä yrittäjyyden keskeiset ulottuvuudet
• selittää yrittäjyyden yhteiskunnallisessa roolissa ja merkityksessä tapahtuneita muutoksia
• nimetä ja määritellä koko yrittäjyysprosessin vaiheet
• eritellä ja vertailla uuden yritystoiminnan käynnistämistä koskevia selitysmalleja

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Literature

  • Kirjallisuus tarkennetaan kurssin käynnistyessä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching