YTTP1130 Introduction to Accounting (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Laskentatoimen osa-alueet, kirjanpidon perusteet, kirjanpitolaki asiaa, tilinpäätösasiakirjat, tilinpäätösinformaatio, johdon laskentatoimi, kustannuslaskenta, strateginen laskentatoimi, laskentatoimen hyödyntäminen päätöksenteossa

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1.jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.


Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
- tunnistaa laskentatoimen eri osa-alueet
- laatia laskentatoimen raportteja
- tunnistaa, miten raportteja hyödynnetään eri sidosryhmien päätöksenteossa

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Literature

  • Ikäheimo, Malmi, Walden. Yrityksen laskentatoimi. 6. uudistettu painos. Talentum, 2016. Uudistetussa painoksessa on huomioitu vuoden 2016 alusta uudistuneen kirjanpitolain vaikutukset.; ISBN: 9789521428197

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching