YMAA2170 Social Marketing (4–6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Sosiaalinen markkinointi (social marketing) on lähestymistapa, joka tuo markkinointiajattelun sekä tehokkaat markkinoinnin työkalut hyvinvoinnin, terveyden ja yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen. Myynnin kohteena perinteisten tuotteiden sijaan on käyttäytymisen muutos. Tavoitteena on ohjata ja kannustaa ihmisiä tekemään parempia päätöksiä jotka hyödyttävät niin yksilöä kuin myös yhteiskuntaa.

Tällä kurssilla perehdytään sosiaalisen markkinoinnin lähestymistapaan sekä strategisella että taktisella tasolla. Kurssilla tutustutaan sosiaaliseen markkinointiin lähestymistapana, siinä käytettyihin teorioihin sekä sovelluksiin.

Suoritustavat

JSBE:
Kontaktiopetuskurssi: Seuraavan kerran syyslukukaudella 2020. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää sosiaalisen markkinoinnin periaatteet niin strategisella kuin operatiivisella tasolla
• ymmärtää mihin ja miten lähestymistapaa voidaan soveltaa
• osaa soveltaa lähestymistapaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen

Description of prerequisites

Liiketoimintaosaamisen perusteet, YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen

Study materials

Kirja, artikkelit ja caset.

Literature

  • French, J. & Gordon, R. (2015). Strategic Social Marketing. 1st ed. Sage; ISBN: 978-1-44624-861-4

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4–6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching