YMAA2130 Marketing management (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Markkinoinnin tehtäväalueet ja niiden integrointi; Markkinoinnin strategisen analyysin välineet;
Markkinointisuunnitelma; Markkinoinnin strategisen johtamisen alueet; Markkinoinnin toimenpiteiden johtaminen, päätöksenteko ja arviointi.

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi, Kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti muodostaa 60% arvosanasta ja simulaatiopelin yhteydessä laadittava kirjallinen harjoitustyö muodostaa 40% arvosanasta

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- nimetä markkinoinnin roolin ja tehtävät organisaatiossa sekä markkinoinnin johtamisen kokonaisvaltaisena prosessina
- eritellä ja arvioida erilaisia markkinoinnin strategiseen johtamiseen liittyviä tilanteita ja toimintatapoja
- analysoida yrityksen sisäistä ja ulkoista tietoa yhdistää sitä markkinoinnin strategioiden muodostamisen
- suunnitella ja toteuttaa markkinoinnin päätöksiä sekä arvioida toimenpiteiden seurauksia
- tuottaa ohjeiden mukaan arvioivan raportin valitun organisaation markkinoinnin suunnittelusta

Description of prerequisites

Liiketoimintaosaamisen perusteet / Basic Business Studies.

Study materials

Kirjallisuuden lisäksi muuta materiaalia opettajan ilmoituksen mukaisesti.

Literature

  • Kotler, P. & Keller, K.L. 2016. Marketing Management. Pearson Education Limited. 15. painos. Opettajan ilmoittamat kohdat.; ISBN: 1-292-09262-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching