YLAS3110 International Financial Reporting (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

IFRS-tilinpäätösinformaation tavoitteet, periaatteet ja teoriaperusta; tilinpäätösasiakirjat, rakenne ja esittäminen; IFRS –standardit ja niiden soveltaminen; kansainvälisen konsernitilinpäätöksen laatiminen; erot kansallisen tilinpäätösinformaatio ja IFRS-tilinpäätöksen välillä

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: Kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• kuvata IFRS-tilinpäätöksen yleiset perusteet sekä arvostus- ja jaksotusperiaatteet
• soveltaa IFRS-standardeja tilinpäätöksen laadinnassa
• tulkita IFRS-tilinpäätöstä ja vertailla eri yritysten tilinpäätöstietoja

Compulsory prerequisites

  • Prerequisite group 1
    • YLAS3140 Group Accounting (5 cr)Not published for this curriculum period

Study materials

Muut luennoilla ilmoitettava materiaali
Kirjallisuus ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana

Literature

  • International Financial Reporting Standards, IFRS
  • Haaramo V., Palmuaro S. & Peill E., IFRS-raportointi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching