YJOA2120 Wellbeing and Management (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Työhyvinvoinnin taustatasot ja näkökulmat; positiivisen psykologian näkökulma ja työn ilo; stressi, työuupumus ja niiden ehkäisy; työn muutoksen hallinta; tietotyö ja työn hallinta; työhyvinvointisuunnitelman laatimisen perusteet; vuorovaikutusosaaminen työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetus: kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa. TAI Verkkokurssi

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta
-arvioida ja kehittää työhyvinvointia strategisena tekijänä yrityksissä
- tunnistaa perusteet työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen
-käyttää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan osaamisen ylläpitoon
- arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin
- ymmärtää vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen työhyvinvoinnin johtamisessa
-seurata ja ylläpitää omaa työhyvinvointiaan

Description of prerequisites

YTTP1110 / YTTP2110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet, YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen.

Study materials

Kirjallisuus vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching