YFIP1003 Social Theory (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi yhteiskuntateorian keskeisiä suuntauksia ja käsitteitä.

Suoritustavat

Luennot ja tentti

Avoin yliopisto:
Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja sekä oppimistehtävät TAI tentti. TAI verkkokurssi.

Arviointiperusteet

Tentti

Avoin yliopisto:
Kirjallinen työ tai tenttisuoritus tai aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvaamaan sosiaalitieteiden keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä tunnistaa teorioiden ja käsitteiden merkityksen sosiaalitieteissä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching