YFIP1001 The State of the World. Introduction to Analyzing Social Phenomena (10 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi koostuu sitä koordinoivan vastuuopettajan johdantoluennosta sekä YFI:n eri oppiaineiden edustajien luennoista.

Suoritustavat

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, verkkokeskusteluun ja harjoitustehtäviin sekä kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa tai tenttimällä.

Avoin yliopisto:
Verkkoluennot, verkossa olevat materiaalit sekä oppimistehtävät TAI oppimispäiväkirja

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja tai tentti

Avoin yliopisto
Kirjallinen työ tai dokumentoitu työ

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva YFI:n eri oppiaineiden näkökulmista yhteiskunnallisten ja ajankohtaisten ilmiöiden sekä filosofisten kysymysten tarkasteluun.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching