XYHY002 Academic Interaction (Philosophy, Political Science) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ydinsisällöt
• esitykset ja keskustelut suomeksi ja englanniksi
• akateemisen vuorovaikutusosaamisen osatekijöiden kehittäminen omien tavoitteiden mukaisesti
• ryhmän toiminnan ja ryhmäviestinnän periaatteet, analysointi ja reflektointi
• kriittinen lukeminen, ajattelu ja argumentointi

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa erilaisia tiedonhankintastrategioita tarkoituksemukaisesti
• ymmärtää erilaisten vuorovaikutusosapuolten tarpeita, tavoitteita ja odotuksia ja pystyy huomioimaan niitä omassa viestinnässään
• osaa (tietoisesti) kehittää vuorovaikutusosaamistaan suullisesti, kirjallisesti ja eri kielillä
• osaa muotoilla tekstin olennaiset sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi ja toteuttaa johdonmukaisen suullisen esityksen

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching