XYHX006 Multilingual Interaction. Use Your Languages (3–4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Onko sinulla hyvät valmiudet toimia monikielisessä ja kansainvälisessä ympäristössä? Tule testaamaan ja kehittämään taitojasi. Toiminnallisissa tehtävissä yhteinen kommunikointikieli valikoituu ryhmän yhteisen kielitaitoprofiilin pohjalta. Kurssin aikana jokainen osallistuja käyttää koko kielitaitovarantoaan ja monikulttuurista osaamistaan.

Kurssi koostuu monikielisistä suullisista ja kirjallisista tehtävistä, joissa opiskelija hyödyntää kielellistä ja kulttuurista osaamistaan toiminnallisissa ryhmäsimulaatioissa ja yksilötehtävissä. Opiskelija testaa ja arvioi oman kielitaitovarantonsa ja osaamisprofiilinsa toimivuutta monikielisten ja monikulttuuristen tehtävien kautta.

Suoritustavat

Simuloituja ja autenttisia harjoituksia erilaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.

Arviointiperusteet

Tuntiaktiivisuuteen ja kurssitehtäviin perustuva arviointi.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- kykenee osallistumaan monikieliseen vuorovaikutukseen käyttäen omaa kielitaitovarantoaan tehokkaasti, esimerkiksi vaihtamaan joustavasti kielestä toiseen
- tiedostaa kulttuurin vaikutuksen tiedon ja viestinnän tulkintaan
- kykenee analysoimaan omaa vuorovaikutuskulttuuriaan
- tunnistaa omat oppimistarpeensa

Description of prerequisites

Vapaavalintainen monikielisyyteen keskittyvä kurssi kaikille opiskelijoille, jotka osaavat äidinkielen lisäksi vähintään kahta kieltä jonkin verran, myös vaihto-opiskelijoille.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3–4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching