XYHM1006 Research Communication Skills (Mathematics and Statistics) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tieteellisen tutkielman rakentaminen, tutkimus- ja kirjoitusprosessin hallinta, tutkielma tekstilajina, vertaispalaute ja omasta tutkielmasta keskusteleminen.

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamine hyväksytysti.
Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
- ymmärtää ja hallitsee tutkielmatekstin kirjoittamisprosessiaan
- ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina
- osaa rakentaa omaa tutkielmatekstiä tieteenalakohtaisia konventioita ja argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen
- osaa antaa, vastaanottaa ja analysoida palautetta tieteellisen tekstin työstämisen eri vaiheissa
- osaa esitellä omaa tutkimustaan ja keskustella siitä eri kielillä
- osaa analysoida viestintä- ja kieliosaamistaan sekä asettaa niihin liittyviä tavoitteita

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching