XYHM1002 Multilingual Interaction (Biological and Environmental Science) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- eri kielillä ja toisella kotimaisella viestiminen oman tieteenalan sisällä / omasta tieteenalasta
- monikielisyys ja –kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien
mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
- osaa mukauttaa ilmaisuaan tarkoituksenmukaisesti oman alansa viestintätilanteissa
- osaa argumentoida vakuuttavasti akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa toisella kotimaisella ja englannin kielellä
- ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan
- osaa hyödyntää ja kehittää monikielistä repertuaariaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Swedish
No published teaching