XYHM002 Collaborative Skills (Physics) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
- vuorovaikutusosaaminen, ryhmäilmiöt, yhteistyötaidot, ryhmän tehokkuus
- minä viestijänä ja kielenoppijana
- kirjoittamisprosessi ja yhdessäkirjoittaminen
- palautetaidot
- tekstin ymmärrettävyys sekä laboratoriotöiden raportoinnin periaatteet ja toteutusohjeet.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
- ymmärtää ryhmän toimintaa ja osaa arvioida sitä
- on omaksunut yhteistyötaitoja ja kantaa vastuuta yhteisestä tehtävästä
- tunnistaa vuorovaikutusosaamisen oppimistarpeet sekä omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa viestijänä ja kielenoppijana
- ymmärtää miten tiedeyhteisön tekstilajeja tuotetaan ja on harjaannuttanut yhdessäkirjoittamisentaitojaan
- osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta
- ymmärtää ja osaa hyödyntää viestinnässään tieteenalansa käytänteitä
- osaa kirjoittaa selkeän ja jäsennellyn tekstin äidinkielellä.

Study materials

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish

Teaching