XYHM001 Academic Literacy (Physics) (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
- tiedeyhteisön erilaiset ja erikieliset tekstilajit
- erilaiset tekstien parissa toimimisen strategiat
- fysiikan alan ilmiöistä viestiminen eri kielillä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa tiedeyhteisön erilaisia tekstilajeja sekä ymmärtää miksi niitä tuotetaan
- osaa valita tilanteeseen sopivan strategian erilaisten tekstien kanssa toimimiseen
- osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon
- osaa tiivistää tekstin olennaiset sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi kirjallisesti ja suullisesti.

Study materials

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching