XYHL1003 Research Communication Skills (Sport Sciences) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- oman tieteellisen tutkielman rakentaminen vaiheittain ja palautetta hyödyntäen
- oman äänen esiintuominen akateemisessa vuorovaikutuksessa
- omasta tutkimuksesta ja tutkimusprosessista keskusteleminen eri kielillä

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004).
- osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut
koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
- osaa kirjoittaa selkeän ja ymmärrettävän akateemisen tekstin
- osaa arvioida ja yhdistellä lähteiden tietoja ja saa varmuutta oman äänensä esille tuomiseen
- osaa esitellä omaa tutkimustaan ja keskustella siitä eri kielillä
- osaa arvioida ja soveltaa kirjoitusprosessiaan omaa tutkimusta tehdessään

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching