XVE0019 Normative Grammar in Russia (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Yhtenäinen ja laajahko esitys nominien eli substantiivien, adjektiivien ja pronominien kieliopillisista rakenteista ja venäjän kielen nykykäytöstä.

Suoritustavat

Kirjallisia harjoituksia sekä kirjallinen tentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä kirjallisen tuottamisen arvioidut oppimistilanteet.

Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi…
• omata selkeä käsitys venäjän kielen rakenteesta ja taito käyttää sitä oikein
• hallita vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi
• kirjoittaessaan osata välittää tietoa ja ilmaista näkemyksiään

Additional information

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.

Description of prerequisites

Venäjä 4 ja/tai valmennuskurssi tai hyvät koulutiedot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian

Teaching