XVE0016 Complementary Course in Russian (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin tavoitteena on kieliopin ja sanaston kertaaminen sekä kirjalliseen ja suulliseen kommunikointiin harjaantuminen. Aiheita esim. matkailu, opiskelu Venäjällä.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Learning outcomes

Toimivan peruskielitaidon kehittäminen (A2.3-B1 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija:

- selviytyy hyvin arkisissa asiointitilanteissa
- pystyy melko hyvin osallistumaan vapaamuotoiseen, yleiskieliseen keskusteluun venäjäksi
- pystyy etsimään asiatietoa
- pystyy melko sujuvasti kertomaan tapahtumista ja kokemuksista, omista tunteista ja perustelemaan mielipitensä

Additional information

Vapaavalinnainen kurssi kaikille opiskelijoille. Pakollinen taloustieteen opiskelijoille, jos venäjä on 2. vieras kieli.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 3-4 kurssien suorituksen tai lukion C/D venäjän kursseja vastaavat taidot.

Study materials

Kafe Piter 2 - venäjää taitotasolle A2.

Literature

  • Alestalo Marjatta, Malmberg Irina<br />Kafe Piter 2 - venäjää taitotasolle A2; ISBN: 978-951-792-377-4

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
No published teaching