XUN0004 Hungarian 4 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Hungarian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään kirjeen ja pidempien viestien kirjoittamiseen, tutustutaan työelämäsanastoon ja opitaan kertomaan laajemminkin harrastuksista. Kielioppitietämystä syvennetään ja rakenteita pyritään käyttämään entistä monipuolisemmin.

Suoritustavat

Luennot, audiovisuaaliset ja kirjalliset materiaalit, sekä suulliset ja kirjalliset tehtävät. Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen tunneille, harjoitukset sekä kurssikoe.
Arviointi kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella.

Learning outcomes

Taitotaso A2.2- kehittyvä peruskielitaito. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• kertoa opiskelustaan ja/tai työstään
• kertoa monipuolisesti harrastuksistaan ja vapaa-ajan vietosta
• kertoa menneistä tapahtumista
• kuvailla monipuolisesti asioita ja vertailla niitä
• kertoa Unkarin ja Suomen kulttuurista ja vertailla niitä
• kirjoittaa myös muodollisempia kirjeitä ja viestejä

Opiskelija osaa käyttää paikallissijoja ja postpositiorakenteita monipuolisesti eri yhteyksissä, ymmärtää määräisen ja epämääräisen verbintaivutuksen erot ja käyttöperiaatteen sekä hallitsee taivutuksen. Opiskelijalla on hyvä yleiskäsitys unkarin kielen rakenteesta ja hän osaa soveltaa myös itsenäisesti mm. taivutusperiaatteita sekä johtimien käyttöä.

Description of prerequisites

Unkari 3 tai vastaavat tiedot.

Study materials

Oppikirja ja opettajan laatimat materiaalit.

Literature

  • Unkaria helposti 2. Markus, Kaija; Vecsernyés, Ildikó; Wichmann; Irene. Helsinki: Suomi-Unkari Seura, 2011.; ISBN: 951-97731-7-7

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Hungarian
No published teaching