XSAX005 German 5 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa.

Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan sijamuotoja, prepositioita ja aikamuotoja sekä syvennytään tarkemmin mm. adjektiivin taivutukseen ja superlatiiviin sekä konditionaaliin. Vahvistetaan edelleen kielen rakenteiden monipuolista käyttöä.

Kurssi on tasoa A2-B1

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, kirjoitelma ja kirjallinen tentti.

Learning outcomes

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi

- ymmärrät keskeiset yksityiskohdat puheesta, joka käsittelee arkipäivän aiheita (esim. opiskelu, työ, työnhaku, perhe, asuminen, asuinympäristö, naapuruussuhteet)

- selviydyt saksaksi jo melko hyvin arkitilanteista ja osaat ottaa osaa keskusteluihin ja ilmaista mielipiteesi

- kykenet lukemaan erityyppisiä tekstejä tutuista aiheista sekä hahmottamaan rakenteita ja sanastoa myös vaikeammista teksteistä

- pystyt kirjoittamaan arkitietoa välittäviä tekstejä käyttäen perusrakenteita ja -sanastoa.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSA0004 suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.

Study materials

Einverstanden! 3, kappalet 1-5

Literature

  • Kudel & Kyyhkynen: Einverstanden! 3, Otava; ISBN 978-951-1-21124-2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching