XSAX002 German Grammar (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään monipuolisesti saksan peruskielioppia ja vahvistetaan kielen rakenteiden käyttöä. Kurssilla harjoitellaan myös puhumista ja sillä tavalla aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa ja erilaisten rakenteiden käyttöä. Kurssin käytyään opiskelija:
- on prosessoinut saksan peruskieliopin ja on varmempi sen käytössä
- kykenee lukemaan erityyppisiä tekstejä tutuista aiheista sekä
- hallitsee paremmin suomalaisille vaikeita ääntämiskohteita
- pystyy tietoisesti helpommin muodostamaan kieliopillisesti oikeita lauseita

Suoritustavat

Kurssitehtävät.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin sekä oppimistehtävien suorittaminen ja reflektointi.

Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi...
- hallita melko hyvin saksan kielen oikeinkirjoituksen ja rakenteet
- pystyä puhumaan jäsentyneesti sekä kirjoittamaan selkeitä ja sidosteisia tekstejä
- kyetä havaitsemaan lähtö- ja kohdekulttuurien eroja kohteliaisuuskäytännöissä sekä erottamaan arkikielen ja huolitellun tyylin
- kirjoittaessaan osata välittää tietoa ja ilmaista näkemyksiään

Description of prerequisites

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai alkeis- ja jatkokurssit XSA0001-XSA0006 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.

Study materials

Opettajan laatima kurssimateriaali Moodlessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching