XSAT1000 Business German for Beginners 1 (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: verbin preesenstaivutus, persoonapronominit, substantiivien suku ja monikko, lukusanat sekä harjoitellaan yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa ja liike-elämän arkipäivässä tarvittavia perustaitoja.

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- osaa esitellä itsensä ja toisen henkilön ja tiedustella vointia
- osaa ilmaista ammatin
- osaa muodostaa kysymyksiä
- osaa sopia tapaamisesta
- osaa etsiä tietoja messuista

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti.

Learning outcomes

- opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja perussanastoa
- opiskelija osaa toimia saksaksi yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa
- opiskelija omaa taitoja toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa

Literature

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching