XSA0104 Text and Culture in Context (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita opiskelijoiden toivomusten mukaan. Luetaan ja analysoidaan erilaisia tekstejä, kuunnellaan saksalaista musiikkia, katsellaan elokuvia. Painopiste on eri tekstilajien ymmärtäminen.

Suoritustavat

Pari- ja pienryhmissä keskustellaan aiheista.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ryhmätöihin ja kommunikatiivisiin tilanteisiin, itsenäinen työskentely.

Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi...

- tunnistaa saksalaisen kulttuurin sekä tekstin diskurssin;
- itsenäisesti osata hakea tietoa saksankielisistä lähteistä;
- hallita medialukutaidon kohtalaisesti;
- hallita keskusteluvalmiudet eurooppalaisessa konteks

Description of prerequisites

Saksan perustaito (hyvin suoritettu lukion saksa tai Saksa 1-4 tarvittaessa täydennettynä valmentavalla kurssilla hankitulla taidolla) sekä lisäksi yhden tai kahden vuoden pääaineen aineopinnot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
No published teaching
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching