XSA0002 German for Beginners 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla opit kertomaan perheestäsi, lomasta ja harrastuksista sekä ammateista, kuvailemaan säätä ja asioimaan ravintolassa ja hotellissa. Opit lisää saksankielisten maiden kulttuurista ja elintavoista. Opit persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodot, omistuspronominit, substantiivien datiivimuodot, lisää verbien taivutusta, ajanmääreitä, perfektin sekä haben ja sein -verbien imperfektin. Ääntämisessä perehdyt mm. intonaatioon ja konsonantteihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan. Kirjallinen ja suullinen koe.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin sekä kirjallinen ja suullinen tentti.

Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- selviytyä saksan kielellä arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
- ymmärtää selkeää puhetta tutuista arkipäivän aiheista
- osata kertoa menneistä arkipäivän tapahtumista

Additional information

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Description of prerequisites

XSA0001 tai vastaavat tiedot.

Study materials

Oppikirja Hallo! 1, kappaleet 6-10

Literature

  • Hotanen - Kauppi: Hallo! 1, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-674-4

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching