XRUX016 Activate your Swedish - Speaking Module (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan ruotsin kielen keskustelutaitoja. Työtapoina toimivat erilaiset matalankynnyksen keskusteluharjoitukset kuten pelit ja pari- ja pienryhmäkeskustelut. Osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön ja työtapoihin.

Suoritustavat

Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Arviointiperusteet

Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Osaa kertoa yliopisto-opinnoistaan ja alastaan.
Osaa toimia vuorovaikutteisesti.
Osaa ääntää ruotsia ymmärrettävästi.
Osaa ilmaista mielipiteitään.
Osaa tiivistää keskustelun ja tekstin pääkohdat suullisesti.
Tavoitteena B1-taitotaso.

Description of prerequisites

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. Moduulille osallistuminen ei edellytä Ruotsin valmentavan moduulin suorittamista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
No published teaching