XRUT001 Business Culture in the Nordic Countries (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

På kursen har du möjlighet att förbättra dina muntliga och skriftliga färdigheter i nordisk affärskommunikation med tyngdpunkt på den kommunikativa delen och öka dina kunskaper om de likheter och olikheter som finns mellan affärskulturerna. Vi fördjupar oss i möteskulturella teman mellan de nordiska länderna. I kursen ingår bl.a. småprat, diskussion och företagsbesök. Undervisningsspråket är svenska. I kursen ingår också hemuppgifter.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Learning outcomes

- Är motiverad att förbättra sina färdigheter i kommunikation.
- Kan aktivt delta i diskussioner.
- Förstår likheter och olikheter mellan de nordiska affärskulturerna.
- Kan kommunicera relativt naturligt om frågor som berör ekonomi.
- Kan skriva informella och formella e-postbrev (affärskorrespondens).

Additional information

Närmast för ekonomiestuderande.

Description of prerequisites

Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRU0008, XRUX014 tai XRUX015).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching