XRUL008 Swedish for Students of Sport Technology (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Liikuntabiologisten ja -teknologisten teemojen suullinen ja kirjallinen käsittely ruotsiksi erilaisilla suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja kurssitehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista sekä kurssitehtävien tekemistä. Osaaminen arvioidaan asteikolla 0-5 ja arvostelu perustuu kokonaisarvioon tehtävien suorittamisesta.

Learning outcomes

- Hallitsee tieteenalansa ruotsinkielistä käsitteistöä.

- Osaa hyödyntää tieteenalan ruotsinkielistä tutkimuskirjallisuutta.

- Osaa viestiä omasta tieteenalastaan sekä suullisesti että kirjallisesti kontekstiin sopivalla tavalla.

Description of prerequisites

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot (taitotaso B1 kts. kurssiarviointi) sekä Ammattikorkeakoulussa suorittu ruotsin kurssi/suoritetut ruotsin kurssit.

Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa

Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX005, XRUX006, XRU0008 tai XRUX009).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
No published teaching