XRU0008 Complementary Web-Based Swedish Course (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi suoritetaan itsenäisesti tutorin avulla. Kurssi koostuu erilaisista teksteistä, ääninäytteistä ja tehtävistä verkossa. Apuvälineenä kurssin suorittamiseen käytetään Moodle-oppimisympäristöä, johon kerätään kurssin aikana tehtyjä tehtäviä ja kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa.

Suoritustavat

Kurssi suoritetaan itsenäisesti tutoroituina verkko-opintoina.

Arviointiperusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Learning outcomes

- Osaa käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa kertoessaan itsestään ja opinnoistaan.
- Osaa lukea kohdekielisiä tekstejä.
- Osaa hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä.
- Osaa käyttää erilaisia kielenoppimisstrategioita ja arvioida omaa kielitaitoaan.
- Tavoitteena B1-taitotaso

Additional information

Ruotsin valmentava verkkokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat harjoitusta kieliopissa, kirjallisen ruotsin tuottamisessa ja kuullun- ja tekstinymmärtämisessä ennen tutkintoon kuuluvaa ruotsin kurssia.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
No published teaching