XRAT004 Working Life French (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. Kauppakorkeakoulun opiskelijoille, joilla ranska on 2. vieras kieli, kurssi on osa heille räätälöityä opetusta. (XRAT004). Kurssi käy myös osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta (RKMP039)
TEEMA: Haluatko oppia ranskalaisessa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja? Osaatko toimia korrektisti ranskaksi oman alasi viestintätilanteissa?
SISÄLTÖ: Kurssilla tarkastellaan ranskankielistä työelämää, sen tapakulttuuria ja kohteliaisuussääntöjä sekä suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä.

Suoritustavat

Simuloituja ja autenttisia harjoituksia erilaisista viestintätilanteista. Pieniä projekteja, jotka esitellään suullisesti tai kirjallisesti.

Arviointiperusteet

Arviointi pohjautuu kurssitavoitteisiin. Osa kurssitehtävistä arvioidaan.

Learning outcomes

Tavoitteena vahva itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B2- Eurooppalainen viitekehys).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- ymmärtää ja pystyä huomioimaan käytännön vuorovaikutustilanteissa ranskalaisen ja suomalaisen tapakulttuurin ja kohteliaisuussääntöjen tärkeimmät erot
- osata toimia korrektisti ranskankielisissä työ- ja yliopistoelämän viestintätilanteissa
- osata laatia työelämässä kirjoitettavia tekstejä tiedostaen niiden taustalla olevat viestintätilanteet ja viestintäkulttuurin (esim. CV, lettre, courriel, argumentation).
Après le cours, l’étudiant devrait:
- comprendre les differences les plus importantes entre les usages français et les usages finlandais
- comprendre les differences les plus importantes entre les règles de politesse françaises et les règles de politesse finlandaises
- savoir agir d’une façon appropriée dans les situations d’interaction de la vie active et celles de l’université.
- savoir préparer des textes qui correspondent aux genres de textes de la vie active tout en étant conscient des situations d’interaction et de la culture de communication (p.ex. CV, lettre, courriel, rapport)

Description of prerequisites

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Study materials

Opettajan laatima materiaali Moodlessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French

Teaching