XRAT001 Culture and Society in France (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla ranska on 2. vieras kieli, kurssi on osa heille räätälöityä opetusta. Kurssi käy myös osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskankielinen yhteiskunta, sen kulttuuri, sekä eri alueitten erityispiirteet
SISÄLTÖ: Kurssilla tarkastellaan ranskankielistä yhteiskuntaa, sen historiaa ja kulttuuria sekä eri alueitten erityispiirteitä projektitöiden muodossa sekä esitellään projektit joko suullisesti tai kirjallisesti.

Suoritustavat

Kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja harjoituksia. Pieniä projekteja, jotka esitellään joko suullisesti tai kirjallisesti.

Arviointiperusteet

Arviointi pohjautuu kurssitavoitteisiin. Osa kurssitehtävistä arvioidaan.

Learning outcomes

Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1+ Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- kyetä hakemaan tietoja akateemisista ranskankielisistä lähteistä
- pystyä koostamaan kirjallisesti tietoja yleiskieliseksi tekstiksi
- osata kertoa ymmärrettävästi valitsemastaan yhteiskuntaan tai kulttuuriin liittyvästä aiheesta
- kyetä osallistumaan keskusteluun ranskaksi ja tulemaan ymmärretyksi
Après le cours, l’étudiant devrait:
- être capable de rassembler de l’information des sources françaises
- pouvoir rédiger un texte dont la structure est claire et compréhensible
- être capable de présenter un thème culturel ou sociétal de son choix d’une manière compréhensible
- être capable de participer à une conversation avec les Français et y être compris

Description of prerequisites

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Study materials

Opettajan laatima materiaali Moodlessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French

Teaching