XRA0008 French 4 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
TEEMA:Tunteiden ja kokemusten ilmaisu, ympäröivästä maailmasta kertominen
SISÄLTÖ: Aihepiireinä mm. kokemuksista kertominen sekä ympäröivän maailman kuvailu.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Arviointikriteerit löytyvät tarkemmasta tavoitetason kuvauksesta kurssin kotisivulta.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2 - B1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:

- ymmärtää pääasiat yleisistä asiateksteistä ja verkkosivuista
- kyetä osallistumaan yleiseen keskusteltuun ja perustelemaan näkemyksiään
- ymmärtää jonkin verran ranskalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria

Description of prerequisites

Itsenäisen kielenkäyttäjän perustaidot (A2 ->), esim. Ranska 1, 2 ja 3-kurssit tai vastaavat opinnot.

Study materials

Escalier 3 (LOPS 2016) 4. uudistettu painos, 2017 (SanomaPro)

Literature

  • Escalier 3 (LOPS 2016) 4. uudistettu painos (SanomaPro); ISBN: 978-952-63-0404-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French

Teaching