XPVX005 Manager's Communication Competence (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat esimiehen vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatio ja eettisyys) ja sen kehittäminen; työyhteisön viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen, analysoiminen, arvioiminen ja kehittäminen. Työyhteisön vuorovaikutusosaamisen johtaminen. Esimiehen ja työyhteisön työhyvinvointi vuorovaikutusosaamisen näkökulmista.

Suoritustavat

Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 prosenttia kokoontumisista (lähiopetusta 40 tuntia). Hyväksytysti suoritetut kirjalliset oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan:
• ymmärtävän vuorovaikutusosaamisen merkityksen esimiestyössä
• tietävän keskeisiä esimiehen vuorovaikutusosaamisen osa-alueita
• ymmärtävän ja osaavan huomioida moniammatillisen ja monikulttuurisen työyhteisön kehityskohteita ja vahvuuksia
• osaavan tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä
• osaavan analysoida, arvioida ja kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan asiantuntijana ja esimiehenä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching