XPVK003 Interaction Skills of Expertise of Pre School Education (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen ohjaaminen, johtaminen ja kehittäminen sekä työyhteisön viestintäkäytänteiden ja vuorovaikutusosaamisen toimivuuden tarkastelu sekä arviointi.

Suoritustavat

Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä kirjallinen oppimistehtävä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin käyneen opiskelijan oletetaan:
• osaavan tunnistaa pedagogisen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijan työn edellyttämää vuorovaikutusosaamista ja osaavan kehittää vuorovaikutusosaamistaan,
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön ongelmanratkaisussa, päätöksenteossa ja moniammatillisten, monikielisten sekä monikulttuuristen tiimien vuorovaikutuksessa,
• ymmärtävän vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja lisäämisessä sekä osaavan tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching