XPVA001 Dissertation and Thesis related Communication in Finnish (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Keskeistä sisältöä ovat väitöstilaisuuden vaiheet, väittelijän lectio praecursoria, väitöstiedottaminen ja karonkan viestintätilanteet. Työpaja on käytännönläheinen ja harjoituspainotteinen. Opetus tapahtuu vertaisryhmää ja -tukea hyödyntäen. Työpaja on suunnattu jatko-opiskelijoille, joiden väitöstilaisuus on lähestymässä.

Suoritustavat

Keskustelut, ryhmätyöt, harjoituslectio ja -mediatiedote, analyysi- ja arviointitehtävä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Osallistuttuaan työpajaan opiskelijan oletetaan:
• tietävän, miten väitöstilaisuus etenee
• ymmärtävän mikä on väittelijän viestinnällinen rooli tilanteessa
• ymmärtävän lectio praecursorian luonteen ja merkityksen ja osaavan valmistella ja toteuttaa oman lectionsa tarkoituksenmukaisesti
• ymmärtävän tiedottamisen ja mediasuhteiden merkityksen tutkimustulosten julkistamisessa
• tutustuneen väitöskaronkan puheenpitotapoihin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching