XKVA006 Academic Communication in Finnish: New Energy for Writing (1–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Tweet text

Lukuvuodesta 2018-19 alkaen opintojakso on mahdollista suorittaa vain 3 op laajuisena.

Description

Sisältö

Työpajassa pohditaan kirjoittamista osana tutkijan työtä sekä sitä, mistä tieteellisessä kirjoittamisessa on kyse. Tapaamisissa tarkastellaan akateemisten ammattikirjoittajien tyypillisiä kirjoittamisen esteitä sekä erilaisia ratkaisuehdotuksia.
Työpajassa osallistujat tutkivat omaa kirjoittamisprosessiaan, totuttuja rutiineja sekä akateemiseen kirjoittamiseen liittyviä käsityksiä ja asenteita. Monipuolisten harjoitusten ja oppimistehtävien avulla osallistuja saa välineitä kirjoitustyön käynnistämiseen ja hyvän työskentelyvireen ylläpitämiseen.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin tapaamisiin, työskentelyä annettujen tehtävien sekä omien tavoitteiden mukaisesti.

Learning outcomes

Osallistujan odotetaan kehittävän itsetuntemustaan kirjoittajana ja tulevan tietoiseksi omien kirjoittamisen esteidensä luonteesta. Hänen odotetaan löytävän keinoja, joiden avulla tekstin tuottaminen helpottuu.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamistyön käynnistyminen.

Additional information

Työpaja sopii kaikille jatko-opiskelijoille, tutkijoille sekä henkilökunnalle, jotka ovat kiinnostuneita kehittymään kirjoittajina. Lukuvuodesta 2018-19 alkaen opintojakso on mahdollista suorittaa vain 3 op laajuisena.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching