XIT0007 Italian 3 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Italian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin aikana täydennetään tietoja kieliopissa sekä harjoitellaan kielen eri osa-alueita. Kieliopin opiskelun lisäksi kurssi sisältää kuullunymmärtämistehtäviä, keskusteluharjoituksia sekä pienimuotoisten kirjoitelmien laatimista. Samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Kurssilla harjoitetaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:

- refleksiiviverbit
- lisää pronominien käyttöä
- pronominaalipartikkelien ci ja ne käyttöä
- quello, bello ja altro-sanojen käyttöä
- adjektiivien ja adverbien vertailu
- datiivia vaativat verbit
- lisää perfektin käyttöä
- relatiivipronominit che ja cui
- epäsäännöllisiä verbejä
- konditionaali
- kestopreesens
Sanasto: Arkirutiinit ja perhe-elämä, vaateet ja muoti, keittiö- ja ruokasanastoa, turismi ja matkailu, lomasanastoa, terveys, ravintotottumukset, liikunta ja urheilu

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.

Learning outcomes

Kursilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa. Kuullunymmärtämisen, luetunymmärtämisen ja puhevalmiuden vahvistaminen.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kertoa enemmän itsestään ja elämästään (mm. arkirutiinit, perhe)
- kertoa aiemmin tapahtuneista asioista
- tehdä ostoksia, asioida vaatekaupassa
- vertailla asioita keskenään
- keskustella mm. elämäntavoista, ruokailutottumuksista ja liikunnasta
- ilmaista toiveensa ja mielipiteensä
- ymmärtää jo paremmin italialaista puhetta ja tekstiä, jonka aihepiiri on tuttu

Additional information

Perustason kielitaidon täydentäminen (A 1). Jatkoa italia 2-kurssille.

Description of prerequisites

XIT0006 Italia 2 tai vastaavat tiedot.

Study materials

Bella vista 2

Literature

  • Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi<br />Bella vista 2; ISBN: 9789526303680

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Italian

Teaching