XHE0006 Hebrew 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish, Hebrew
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Täydennetään perustason kielitaitoa ja syvennetään kieliopin tuntemusta. Opetellaan selviytymään heprean kielellä elämän arkitilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Kurssilla jatketaan myös tutustumista israelilaiseen (tapa)kulttuuriin.

Suoritustavat

Luennot, pari- ja ryhmätehtävät, keskusteluharjoitukset, audiovisuaaliset materiaalit.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.

Learning outcomes

Alkeiskielitaidon täydentäminen (A1.2 Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kertoa tarkemmin itsestään ja lähiympäristöstään
- selviytyä jokapäiväisissä asiointitilanteissa
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutusta aiheesta
- muodostaa yleiskuvan lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä

Description of prerequisites

Heprea 1 tai vastaavat tiedot.

Literature

  • Chayat, S., Israeli, S. & Kobliner, H. 2013. Hebrew From Scratch part 1. Jerusalem: Academon.; ISBN: 10: 9653501127/ 13: 978-9653501126

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish, Hebrew
No published teaching