VENS360 Modern Russian Knowledge of Society (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla syvennytään nyky-Venäjän yhteiskuntaan erityisesti suomalaisen Venäjä-tutkimuksen näkökulmasta. Kurssi kehittää tiedonhankinnan ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja.

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee hyvin nyky-Venäjän keskeisimmät poliittiset ja yhteiskunnalliset ilmiöt ja niiden historiallisen taustan
- on perehtynyt suomalaiseen Venäjä-tutkimukseen ja pystyy kriittisesti arvioimaan sitä.

Study materials

S. Salmenniemi & A. Rotkirch (toim.) (2008) Suhteiden Venäjä tai T. Vihavainen (2011) Itäraja häviää. Venäjän ja Suomen kaksi vuosisataa.

Literature

  • S. Salmenniemi & A. Rotkirch (toim.) (2008) Suhteiden Venäjä
  • T. Vihavainen (2011) Itäraja häviää. Venäjän ja Suomen kaksi vuosisataa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching