VENS230 Language Variation in Russian (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään nykyvenäjän sosiaaliseen ja tyylillisen vaihteluun sekä tyyliopin peruskäsitteisiin.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset ja tiivistelmä tieteellisestä artikkelista.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti А.И. Горшков (2006) Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика.

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelu ja tiivistelmä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- kykenee tunnistamaan eri tyylejä, tekstilajeja ja rekistereitä
- tuntee venäläisen tyylintutkimuksen tradition ja hallitsee erityisesti funktionaalisen tyylijakoluokittelun: lehtityyli, tieteellinen tyyli, virallinen asiatyyli, kaunokirjallinen tyyli ja puhekieli
- kykenee soveltamaan teoreettista tietoa analysoidessaan suullisia ja kirjallisia tekstejä.

Literature

  • А.И. Горшков (2006) Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching