VENS1300 Russian Culture in Teaching (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään venäläisen kulttuurin pääsuuntauksiin sekä niiden opettamiseen keskittyen didaktisiin ja oppimisteknologisiin kysymyksiin.

Suoritustavat

Kurssi ja tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija osaa
- jäsentää eri aikakausien kulttuurisia faktoja pedagogisesti mielekkäällä tavalla
- sisällyttää keskeisiä kulttuurisia suuntauksia edustavia kirjallisuuden, visuaalisen ja intellektuaalisen kulttuurin ja arjen kulttuurin elementtejä opetukseensa
- huomioida venäläisen kulttuurin monimuotoisuuden opetuksessaan
- tuntee venäläistä kulttuuria kriittisesti tarkastelevaa tutkimuskirjallisuutta. -

Literature

  • Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. - СПб: КАРО. 2005.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching