URAA1002 DreamUp -event Project Course (3–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
University Services
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso tähtää DreamUp -tapahtuman järjestämiseen.

Suoritustavat

Pakolliset kontaktiläsnäolot, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Osallistuminen kontaktiläsnäoloihin, projektityöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- hahmottaa tapahtuman järjestämiseen vaativaa organisoitumista
- soveltaa aiemmin oppimaansa tapahtuman järjestämiseen vaadittavassa yhteistyössä
- tunnistaa ja kehittää omaa tapahtuman järjestämiseen liittyvää osaamistaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching