TSAS5590 Advanced Professional Expertise (1–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelijalle, joka on toiminut alan vaativissa asiantuntijatehtävissä, joissa hän on saavuttanut kyberturvallisuuden maisteriohjelman osaamistavoitteiden kannalta relevanttia osaamista, voidaan tämä työskentely lukea hyväksi osaksi pääaineen valinnaisia opintoja. Hyväksilukeminen edellyttää, että a) työjakso on ollut kestoltaan merkittävä, b) opiskelija on toiminut erityistä osaamista vaativissa ja sitä kehittävissä työtehtävissä ja c) opiskelija raportoi työn sisällöistä ja saavuttamastaan osaamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Opintojakson arviointimateriaali koostuu ainakin opiskelijan laatimasta kuvauksesta työtehtävistä ja oman osaamisen kehittymisestä sekä työtodistuksesta. Aiemman hankitun osaamisen tunnustaminen edellyttää aina näyttöä. Näyttö on dokumentoitava tasavertaisen kohtelun takaamiseksi. Mikäli dokumentointi estyy kokonaan työtehtävien luottamuksellisen tai salassa pidettävän luonteen vuoksi, ei opintojakson suorittaminen ole mahdollista.

Suoritustavat

Osaamisportfolion ja/tai –raportin laatiminen.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu osaamisportfolioon ja/tai -raporttiin.

Learning outcomes

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa reflektoida työelämässä hankkimaansa osaamista suhteessa turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman sisältöihin ja osaamistavoitteisiin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching