TJTY380 Graduation Support (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso sisältää/tarjoaa:

- opintosuunnitelmien päivittämisen, jäljellä olevien opintojen selvittämisen
- opintoneuvontaa ryhmä- ja yksilötasolla
- kanditutkielman/pro gradun kirjoittamisen ohjausta: ohjaajan varmistamisen, deadlineja, tekstien nopeaa kommentointia, kirjoittamista eteenpäin vieviä tehtäviä
- akateemisten opiskelutaitojen päivittämistä (esim. yliopiston sähköiset opiskelijajärjestelmät, kirjasto-osaaminen, tieteellinen kirjoittaminen, viittauskäytännöt, tutkimusmenetelmät)
- kannustavan ja motivoivan vertaisryhmän, jossa saa palautetta omasta opinnäytetyöstä ja jossa voi halutessa keskustella opintojen ja muun elämän yhteensovittamisen kysymyksistä.

Suoritustavat

Aktiivinen osalllistuminen lähiopetukseen ja verkkotyöskentely. Huom. lähijaksoilla pakollinen läsnäolo!

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on edistää ratkaisevasti opiskelijan opinnäytetyön etenemistä sekä puuttuvien kurssien suorittamista.

Additional information

Opintojakso on mahdollista sijoittaa tutkinnossa kandiopinnoissa yleisopintojen valinnaisiin opintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin sekä maisteriopinnoissa vapaavalintaisiin opintoihin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching